HÌNH ANH ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS CẢNH DƯƠNG

Tháng Mười 10, 2016 8:47 chiều

IMG_0641 IMG_0646 IMG_0647 IMG_0651 IMG_0652