IMG_0606[1]

ĐẠI HỘI CHI ĐỘI

LIÊN ĐỘI TRUỜNG THCS CẢNH DƯƠNG     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM               CHI ĐỘI:                                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc CHUƠNG TRÌNH CÔNG TÁC ĐỘI VÀ PHONG…
page

Hoạt động ngoại khoá hè cho học sinh

Nhằm củng cố kiến thức về khoa học tự nhiên cho học sinh trước khi bước vào năm học mới tại trường, Ban giám hiệu trường tổ chức hoạt động ngoại khoá để các em học tập. Bảo tàng…